TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Zurück
Công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự “An toàn giao thông” trong đoàn viên, CNVCLĐ 6 tháng đầu năm 2017
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự “An toàn giao thông” cho đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh, trước tình hình tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp.

     Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 10/KH-LĐLĐ, ngày 10/3/2017 về việc tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện bảo đảm trật tự “An toàn giao thông” năm 2017, đồng thời xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ về đảm bảo trật tự “An toàn giao thông”, chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2017: Các cấp Công đoàn tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động số 21/CT-TU, ngày 07/01/2013 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; phát động phong trào thi đua cam kết bảo đảm trật tự “An toàn giao thông” trong đoàn viên, CNVCLĐ năm 2017, với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Kết quả: Đã có 16/16 LĐLĐ huyện (TX, TP), CĐ ngành và tương đương, 17/17 Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh tổ chức triển khai công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự “An toàn giao thông” trong đoàn viên, CNVCLĐ thông qua các hình thức như: Sinh hoạt tổ công đoàn, đọc tài liệu tuyên truyền, đọc báo đầu giờ, đọc phát trên hệ thống loa nội bộ của doanh nghiệp, để nhắc nhở đoàn viên, CNVCLĐ chấp hành đảm bảo trật tự “An toàn giao thông”, kết hợp lồng ghép tuyên truyền “An toàn giao thông” với ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, tỉnh nhà, hưởng ứng “Tháng Công nhân”, hoạt động “Tết sum vầy”, tuyên truyền vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

 

Ảnh Hội thi tìm hiểu về trật tự “An toàn giao thong” trong đoàn viên, 
CNVCLĐ huyện Cù Lao Dung năm 2017

     Ngoài ra, tranh thủ từ nguồn tài liệu hỗ trợ của Ban An toàn giao thông tỉnh, LĐLĐ tỉnh cấp phát 1.400 tờ rơi, sổ tay, cẩm nang phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu, bia, một số quy định xử phạt hành chính đối với mô tô, xe gắn máy để LĐLĐ các huyện (TX, TP), Công đoàn các khu công nghiệp, các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh tuyên truyền đến đoàn viên, công nhân lao động. Tính chung, đã tổ chức trên 940 cuộc có trên 28.200 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham dự.
     Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện Cù Lao Dung phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện tổ chức Hội thi tìm hiểu về trật tự “An toàn giao thông” trong đoàn viên, CNVCLĐ năm 2017, có 29 đội với 87 thí sinh là đoàn viên, CNVCLĐ thuộc các Công đoàn cơ sở trong huyện tham gia, Hội thi đã góp nâng cao nhận thức, chấp hành Luật Giao thông, văn hóa giao thông trong đoàn viên, CNVCLĐ và tuyên truyền vận động người thân, gia đình chấp hành đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 
     Nhìn chung, qua 6 tháng đầu năm thực hiện công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự “An toàn giao thông” chưa có trường hợp CNVCLĐ vi phạm pháp luật về giao thông trên địa bàn tỉnh. 

 Hải Vi


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web