TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Zurück
BẦU BỔ SUNG PHÓ CHỦ TỊCH LĐLĐ HUYỆN TRẦN ĐỀ
Hôm nay vào lúc 8 giờ 00, ngày 07/7/2017 tại hội trường cơ quan LĐLĐ huyện Trần Đề đã tiến hành hội nghị BCH LĐLĐ huyện bất thường để bầu bổ sung Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Đề, nhiệm kỳ 2011 - 2017. Đến dự có đại diện Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, cùng 16 ủy viên BCH LĐLĐ huyện được triệu tập về tham dự hội nghị.

     Đồng chí Trần Hoàng Việt, Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Đề báo cáo tình hình bộ máy tổ chức của BCH LĐLĐ huyện Trần Đề nhiệm kỳ 2011- 2017, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Trần Đề nhiệm kỳ 2011 - 2017 hiện có 16 đồng chí, Ban Thường vụ có 05 đồng chí (có Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch). Đến tháng 06/2017 do yêu cầu công việc, đặc biệt số lượng CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện tăng vì giải thể Công đoàn Giáo dục huyện, các CĐCS trực thuộc Công đoàn Giáo dục chuyển về LĐLĐ huyện quản lý, được sự đồng ý của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy Trần Đề, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Huyện bầu bổ sung thêm 1 Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Đề, nhiệm kỳ 2011 – 2017.
     Ban Chấp hành LĐLĐ huyện đã thực hiện quy trình bầu bổ sung đảm bảo đúng theo quy định, từ việc giới thiệu nhân sự cho đến thảo luận để đi đến biểu quyết niêm yết danh sách. Với tinh thần tập trung dân chủ, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện đã xem xét và thống nhất giới thiệu đồng chí Lâm Thị Mộng Hà, hiện là ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Trần Đề, bầu bổ sung Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Đề nhiệm kỳ 2011 - 2017. Kết quả bầu cử, đồng chí Lâm Thị Mộng Hà có số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%. Vậy, đồng chí Lâm Thị Mộng Hà đã được trúng cử vào chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Đề, nhiệm kỳ 2011 - 2017.

Lương Văn Hòa - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web