DANH SÁCH CÂU HỎI

STT Tiêu đề Họ và tên Ngày gửi Trả lời Thao tác
1 Giai dap Pháp luật về thai sản Sưu Tầm 03/08/2017 OK
2 Giải đáp pháp luật Sưu Tầm 03/08/2017 OK
3 Người lao động bị tai nạn lao động, Cty phải làm gì? Bạn đọc có số điện thoại 0977349xxx 23/06/2017 OK
4 Thanh toán ngày nghĩ phép Trần Quang Lộc 27/12/2016 -
5 Chế độ đối với chức danh Trưởng ban TTND, TB nữ công Nguyễn Thành Công 27/12/2016 OK
6 Tranh chấp lao động BÙI QUỐC HỢP 27/12/2016 OK
7 Sinh con thứ ba Lê Phương Anh 27/12/2016 OK
văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web