TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vés enrere
Cán bộ Đảng viên, CC, VC huyện CLD tham dự triển khai chuyên đề "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và hưởng ứng ủng hộ đồng bào Miền Trung (24/10/2016)
Trong 02 ngày 20 - 21/10/2016, Huyện ủy Cù Lao Dung đẫ tổ chức cho trên 500 cán bộ chủ chốt, hưu trí, đảng viên; các cơ quan, đơn vị, các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các xã, thị trấn và cán bộ ngoài đảng thuộc địa bàn huyện dự hội nghị trực tuyến quán triệt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy Sóc Trăng triển khai tại Trung tâm Văn hóa hội nghị huyện.

 

 

 

 

     Cũng nhân hội nghị này, Uỷ ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng kêu gọi tất cả các đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Sau 2 ngày huyện đã vận động được số tiền là 50.048.000đ; chung tay góp sức, giúp đỡ, động viên đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, ổn định cuộc sống

Việt Triều LĐLĐ huyện Cù Lao Dung

văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web