TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
THỐNG NHẤT MỨC TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG
Mức tăng 6,5% trong năm 2018 tương đương với vùng I tăng 230.000 đồng; vùng II tăng 210.000 đồng; vùng III 190.000 đồng; vùng IV 180.000 đồng so với năm 2017.

Hội đồng Tiền lương Quốc gia:
THỐNG NHẤT MỨC TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

             Sau 3 phiên họp, sáng ngày 7/8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu cho NLĐ năm 2018.
           Cuộc họp lần 3 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia về mức đề xuất tăng lương tối thiểu 2018 đã diễn ra tại trụ sở Bộ LĐ – TB&XH. Các bên tham gia đồng ý với mức đề xuất cuối cùng là tăng 6,5% so với mức lương tối thiểu vùng năm 2017.
             Trước đó, trong phiên họp thứ nhất ngày 26/7 tại Đồ Sơn (Hải Phòng), Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất 13,3% và VCCI đề xuất không tăng. Tại cuộc họp lần 2, hôm 28/7 tại Hà Nội, mức đề xuất đã thu hẹp lại với 3%. Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất tăng 8% và VCCI đề xuất tăng 5%. Do chênh lệch tỷ lệ hai bên đưa ra vẫn ở mức 3% và chưa thể đồng thuận, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã quyết định tạm dừng. 
              Mức tăng 6,5% trong năm 2018 tương đương với vùng I tăng 230.000 đồng; vùng II tăng 210.000 đồng; vùng III 190.000 đồng; vùng IV 180.000 đồng so với năm 2017. 

Lê Thị Kim Xuyến – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Sưu tầm Tạp chí Lao động & Công đoàn số 625 (kỳ 1 tháng 8-2017)

 


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web