TIN KINH TẾ - XÃ HỘI TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Back
Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu
Từ 2021, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng theo lộ trình hàng năm đến khi lao động nam 62 tuổi và nữ 60 tuổi.

Nguồn: https://vnexpress.net/infographics/lo-trinh-tang-tuoi-nghi-huu-4015014.html

Việt Chung - Đoàn Loan


văn bản mới
liên kết web